Skip to main content

Вятърни Релеф

вятърни земни форми
земни форми, които се формират от активното изпускане - вятър деформация, ерозионните, т.е. разпенващ и изместване под действието на вятъра на голяма маса от насипен материал ...

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.