Skip to main content

ЗАЛЕСЯВАНЕ

ЗАЛЕСЯВАНЕ
покритие определени териториите от горския фонд, с цел да се подобри качеството на околната среда, възстановяване на нарушеното равновесие на природата, екологосъобразно пейзаж. Залесяването е начинът да се намали отрицателното антропогенно въздействие върху околната среда.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.