Skip to main content

Околоносните водите на р

параназалните Waters RIVER
отделя от нативния коритото, не губят връзка с него резервоари (Zakos, входните отвори, канали).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.