Skip to main content

ПОДХОД MEROLOGICHESKY

ПОДХОД MEROLOGICHESKY
Изследвания дедуктивно метод, при който опит да се изгради изцяло, въз основа на мотивите на частите на системата. Вижте също Редукционизъм .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.

МЕЛАЛОГИЧЕН ПОДХОД
[от групата. meros - част и лога - дума, преподаване] - изучаване на свойствата на основните части на системата с последващо обобщение на резултатите и тяхната екстраполация към системата като цяло.

Environmental речник 2001

подход merologichesky
(от г Meros -. Част и лога - на думи, обучение) - изучаване на свойствата на основните части на системата, следван от обобщение на резултатите и тяхната екстраполация към системата като цяло.

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.