Skip to main content

Приблизителната безопасно ниво на излагане на замърсители на въздуха (Foo)

Приблизителната безопасно ниво на излагане на замърсители на въздуха (Foo)

временен стандарт здраве за замърсители на въздуха, създаден метод за изчисление за целите на промишлен дизайн (ГОСТ 17 2. 1. 03-84.)

EdwART. Условия и определения за опазване на околната среда, управление на околната среда и безопасност на околната среда. Речник, 2010


.