Skip to main content

Банков консорциум

банков консорциум
група банки, временно организира един от най-големите банки - ръководител на консорциума - за съвместно кредитиране и намаляване на потенциалните загуби в резултат на неплатежоспособност на кредитополучателя. За кредитополучателя сътрудничеството с банков консорциум обикновено опростява преобръщането на заем. Има случаи, когато такова временно обединяване на усилията на банките за решаване на конкретни проблеми доведе до тяхното разширяване, сливане.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.