Skip to main content

Огъване

BEND -a; м. 1. за огъване (1 цифра) и за огъване (1 цифра). 2. Мястото, където е извито, е обгърнат навътре. ; сгънете. Загрейте пара. На няколко страници има извивки. 3. Разг. Обърнат край на облеклото; подгъва. Оставете голямо s. Стич, освобождаване h. 4. обикновено пл. : завои. Разговорен. Проявата на екстремни в дейности; инфлексия. Вдясно, наляво. Позволете завои. Борба с наклона на апаратчици, бюрократи.

Енциклопедичен речник. 2009.