Skip to main content

ENTROPY

Ентропията
(от ен на Гръцки -. В, вътре и тропа - завой, превръщайки), количество характеризиране на мярката, свързани с енергетиката (ДП), която е в изотермични процесът не може да се превърне в работа. Тя се определя от логаритъма на термодинамичната вероятност и показва посоката на спонтанния процес във всяка изолирана система (екосистема). Ентропията е мярка за разстройството в системата (екосистемата). Концепцията за ентропията е въведена от R. Clausis (1865).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.