Skip to main content

Закрепете

ЗАТВОРЕТЕ -Plyu, -Можете; целеви; -елен, -енена, -ено; комуникация. някой друг. 1. Дайте нещо на него. силна, стабилна позиция, закрепване, обвързване, закопчаване и т.н. З. икона на гърдите. З. антена на покрива. З. бравата на брадви. З. края на въжето. Да се ​​осигури стабилност на почвата, почвата, спиране на разрушителните процеси. З. почвата, засадена с дървета. З. дерето с храст. 2. Направете го здрава, стабилна, постоянна. З. репутацията на добър учител. З. успех. З. приятелство. З. техните знания на практика. 3. (в речта на военните). Задръжте заетата позиция, като организирате защитата. З. заемани длъжности. 4. За да дадеш на някого, по дяволите. право на ползване З. за номер. З. земя за новия собственик. // за някой. За да заредите. поемайте отговорността. З. за преводача нова група. 5. Повлияване на храносмилателните органи, спиране на диарията. Боровинките поправят стомаха. 6. Отнасяйте се с фиксатор. З. отрицателна. З. снимка. Закопчавайте, да, ядете; NCW. За да бъде фиксирана, тя е; Strahd. консолидация; Закрепване (вижте).

Енциклопедичен речник. 2009.