Skip to main content

Възпрепятствана

ОПАСНОТО , та. Произвежда се, извършва се трудно, с усилие; трудности. Третото упражнение. Третият дъх. Движещи движения. Z-тата връзка. Трудно е, реклама. З. да си разтърси езика. З. да се движат след заболяване. Трудност и; Добре. З. дишане.

Енциклопедичен речник. 2009.