Skip to main content

Идиотски

IDITICAL th th. = Идиотски. Вторият израз на лицето. И. акт. Животът на мен. Идиотично, реклама. И. усмивка. И. една грозна сграда.

Енциклопедичен речник. 2009.