Skip to main content

Limited число

Limited число
(цяло число ограничение) Изискването, че променливата определено беше едно цяло номер. Често това е досадно неудобство в икономическата наука, тъй като възпрепятства широкото използване на математически методи и следователно често се пренебрегва. Понякога ограничения върху числа е от съществено значение: например, когато се разглежда на броя на фирмите в бранша, ако в действителност 371, предполага, че трябва да има 371, 23, няма да доведе до значителни щети; но ако има 2 фирми, би било глупост да се предположи, че техните 2, 47.

икономика. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.