Skip to main content

Система за разгръщане на мобилни бомби

устройство, предназначено за локализиране на нефтени разливи във водните зони, използващи самолети. Технически и експлоатационни характеристики на системата: дължината на наклона е 500-600 м; тегло на комплекта - 300 кг; Габаритни размери на секцията на стрелата: дължина - 10000 мм, височина - 1000 мм; дължината на въжетата на външното окачване на хеликоптера е 20-22 м; скоростта на въздухоплавателното средство със заграден бараж до 120 km / h, с празно устройство - до 160 km / h; Условия на работа: от минус 10 до плюс 40 (С, влажност от 40 до 98%,

EdwART) Речник на термините EMERCOM, 2010