Skip to main content

ОЗОН (озон) "дупка"

ОЗОН (озон) "дупка"
значително пространство в ozonosphere планетата с намалена (50%) озон. Предполага се, че природният и антропогенният произход (от излъчването на фреони и информацията от горите като производители на кислород).
Според Световната здравна организация (СЗО) 1% намаление на озона в атмосферата води до увеличаване на рака на човешката кожа с 6%; човешката имунна система е значително отслабена.

Екологичен речник, 2001


.