Skip to main content

ПРЕХОД НА НАСЕЛЕНИЕ

ВРЕМЕННО НАСЕЛЕНИЕ
тип популации на опортюнистични със слаба междувидова конкурентоспособност, които продължават да съществуват благодарение на силно развита способност да се движи в наскоро нарушен местообитания. Терминът е предложен от Д. Хучинсън (1951 г.).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.