Skip to main content

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

РАЗВИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ
( английски приходи от разреждане) намаление на доходността; по отношение на акциите: намаление на получения дивидент върху акцията.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.