Skip to main content

Защита от електронно потискане

дейности за намаляване на ефективността на въздействието върху радиоелектронните средства за електронно потискане на врага.

EdwART. Речник на термините MOE 2010