Skip to main content

ИЗБОР НА ИЗКУСТВЕН

ИЗБОР НА ИЗКУСТВЕН
извършена от човека изкуствени система от мерки за подобряване на съществуващите и създаване на нови породи животни и сортове растения с полезни икономически наследствени черти. В творчески ролята на изкуствен избор се основава на взаимодействието на редица поколения вариант, наследственост, подбор на двойки насочени култивиране, главно отглеждане на индивиди с полезни признаци и умъртвяване на нежелани лица. Благодарение на това, развитието на полезни качества нараства от поколение на поколение и поради корелативната вариабилност целият организъм се преструктурира. Изкуствената селекция води до отклонение - разликата в знаците в скалите и сортовете, формирането на голямо разнообразие от тях. Чарлз Дарвин (1859), първо учи творческата роля на изкуствен подбор, изтъкна две форми: Методология (целенасочено нова порода или нови сортове) и в безсъзнание (когато човек няма за цел да се създаде нова порода, разнообразие, и избира само най-добрите индивиди за възпроизвеждане животни или растения).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.