Skip to main content

ПРАВИТЕЛСТВО

ПРАВИТЕЛСТВО
метод, режим на управление на предприятието, в което основните функции на управление осъществява своята дейност на самото предприятие, без външна намеса.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.