Skip to main content

Сделки с акции на банката

сделки с акции на банката
на операциите на Банката с ценни книжа: покупко-продажба на ценни книжа, заеми срещу ценни книжа, поставяне на новоемитираните ценни книжа, съхранение и управление на ценни книжа на клиенти.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.