Skip to main content

Синоптични обекти

въздушни маси, фронтове, циклони и антициклони, които са основните обекти на синоптичните процеси.

EdwART. Речник на термините MOE 2010