Skip to main content

Речник на микробиологията

LIANA

Liana (френски Lianes, от Lier -. асоциирано), форма на живот на растения (първи изолирани като такива, Александър фон Хумболт) до бързо нарастващата тънки стъбла, като се използва разнообразие от други растения или като подкрепа структури, скали и др. Лиана са главно цъфтящи растения; на тях принадлежат и някои видове гарнитури.