Skip to main content

Най-новият философски речник

Еволюционни сили ОСНОВНИ

Еволюционни сили ОСНОВНА фактори, които предизвикват промени в алел честота или честоти на хромозомни инверсии. Те включват процеса на мутация, естествения подбор, изместването на гените и т.н. Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу.