Skip to main content

Най-новият философски речник

От пожар и взривоопасни обекти

Обектът е огън и експлозив. EdwART. Речник на термините MOE 2010