Skip to main content

Програма на ООН по развитие

Програма на ООН по развитие
(Програма на ООН за развитие, ПРООН) на тялото на Организацията на обединените нации, образуван за оказване на помощ и заеми технически за развиващите се страни (по-слабо развита страна, LDC).

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.